Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Building & Construction
  • Type: Business en sector issue, Persbericht
  • Datum: 8-10-2013

Bouwsector ziet overheid als grootste kans én belangrijkste bedreiging 

De internationale bouwsector ziet de plannen die nationale overheden hebben met hun infrastructuur als de belangrijkste motor voor groei. De huidige tekorten waarmee nationale overheden in het algemeen te maken hebben, vormen echter ook de belangrijkste bedreiging voor de sector.

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 160 bestuurders in de bouw blijkt dat 70% van de ondernemingen voor toekomstige groei aangewezen is op de overheid. De wereldwijde economische groei, de verstedelijking en de toename van de wereldbevolking in met name landen, zoals China, India en Brazilië, vormen volgens de onderzochte bedrijven in veel mindere mate een drijfveer voor toekomstige groei.

 

Uit het onderzoek 'Ready for the next big wave' blijkt dat de bedrijven voortdurend bezig zijn om hun blikveld bij het zaken doen te verleggen. Bijna de helft van de onderzochte ondernemingen is van plan om nieuwe markten te betreden en ruim 40% zoekt naar nieuwe segmenten binnen de bouwsector. Bij het betreden van nieuwe markten blijkt Afrika het meest in zwang, gevolgd door de Verenigde Staten en Canada en het Midden Oosten. "Middelgrote en grote bouwbedrijven hebben een duidelijke voorkeur voor de Verenigde Staten en Canada als het gaat om nieuwe geografische markten", zegt Johan van Hoof, segmentleider Building & Construction bij KPMG.

 

Van Hoof: "Een indicatie dat landen zoals Afrika beschouwd worden als markten met een verhoogd risico. Opvallend is echter dat van de kleinere bedrijven met een omzet van minder dan 250 miljoen dollar slechts één op de tien aangeeft zaken te willen doen in de Verenigde Staten en Canada. Een mogelijk overweging hierbij zou kunnen zijn dat deze ondernemingen de concurrentie in deze landen te fel vinden en zich comfortabeler voelen in bijvoorbeeld Afrika. Al met al kan de conclusie zijn dat hoe groter de omvang van het bedrijf, hoe groter de ambities om nieuwe markten te betreden."

 

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de internationale bouwsector de toekomst in het algemeen met vertrouwen tegemoet ziet. Ruim 60% van de bedrijven verwacht dat de omzet dit jaar tot 25% zal groeien, terwijl bijna 25% een gelijkblijvende omzet of een daling verwacht. Vooral de grote bedrijven in de sector zijn vol vertrouwen. Van de onderzochte bedrijven geeft 75% wel aan dat een definitief herstel in de sector nog zeker twee tot vijf jaar zal duren. Hoewel de marktomstandigheden volgens de ondernemingen duidelijk verbeteren, is het niveau van een aantal jaren geleden nog niet bereikt. Van Hoof: "Nu zowel de beschikbare private als publieke investeringen op een laag pitje staan, is het logisch dat de bedrijven voorzichtig zijn over de vooruitzichten."

 

De forse investeringen die de bedrijven de afgelopen jaren hebben gedaan in risicomanagement, hebben volgens een meerderheid van de ondernemingen vruchten afgeworpen. Toch geeft ruim 75% van de ondernemingen aan dat zij te maken hebben met projecten die niet aan de verwachtingen voldoen als gevolg van vertragingen, slechte calculaties en falend riskmanagement. Daarnaast geven de bedrijven aan te maken te hebben met onderaannemers die in gebreke blijven en met fouten en gebreken in het ontwerp. Van Hoof: "De kans hierop kan aanzienlijk worden gereduceerd door het risicomanagement nog beter aan te sturen en het bewustzijn van de medewerkers te verbeteren. Klanten beoordelen de bedrijven in de sector al lang niet meer alleen op de prijs, maar in toenemende mate ook op de wijze waarop zij hun risicomanagement op orde hebben."

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, (020) 656 7039.

 

Het onderzoek kunt u downloaden via deze pagina.

 

 

Share this

Share this

Volg KPMG Nederland op Twitter