Nederland

Details

  • Service: Advisory, Risk Consulting, IT Risk Consulting
  • Industry: Information, Communication and Entertainment, Telecommunications & Media, Technology
  • Type: Business en sector issue, Persbericht
  • Datum: 11-9-2013

Beveiliging van mobiele apparatuur steeds hoger op bestuursagenda 

De beveiliging van mobiele apparaten krijgt bij bedrijven een steeds hogere prioriteit. Nu werknemers in toenemende mate hun mobiele telefoons niet alleen privé gebruiken, maar ook bedrijfsmatig inzetten, groeit bij de ondernemingen het besef dat het invoeren en verbeteren van de beveiliging van mobiele apparatuur steeds belangrijker wordt.

Uit internationaal onderzoek van KPMG blijkt dat een meerderheid van de bedrijven de beveiliging van mobiele apparatuur een hoge tot zeer hoge prioriteit toekent. Dit betekent met name dat de ondernemingen zich erop toeleggen om ‘corporate content’ en andere bedrijfsgegevens die beschikbaar zijn op een mobile device beter te controleren, het beveiligingsbeleid van het bedrijf beter af te dwingen en te verdedigen tegen mobiele dreigingen.

 

“Nu veel ondernemingen afstappen van het feit dat binnen de organisatie alleen blackberry’s gebruikt mogen worden, vereist de beveiliging echter in toenemende mate maatwerk oplossingen”, zegt John Hermans, partner bij KPMG IT Advisory. Hermans: “Dit maakt de beveiliging er niet gemakkelijker op.”

Nu bedrijven in toenemende mate te maken hebben met werknemers die steeds meer flexibiliteit verlangen en hogere eisen stellen aan de technologie, integreren de ondernemingen mobiele toepassingen en applicaties steeds vaker in hun organisatie.

 

Hermans: “Om aan de vraag naar meer flexibiliteit te voldoen, vragen steeds meer bedrijven hun werknemers om hun mobiele apparaat mee naar het werk te nemen. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat grote hoeveelheden nieuwe mobiele apparaten op het bedrijfsnetwerk terecht zijn gekomen. Het gevolg hiervan is dat de IT-afdelingen van de bedrijven niet alleen belast worden met ontwikkeling en invoering van allerlei mobiele toepassingen in het kader van de bedrijfsvoering, maar ook met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van beveiliging.

 

De ontwikkeling naar een steeds grotere mobiliteit wordt overigens ook in gang gezet door overheden en regelgevers die mobiele innovatie wereldwijd steeds meer bevorderen en de mobiele economie stimuleren. Het gevolg hiervan is dat de mobiele technologie in de nabije toekomst steeds betrouwbaarder en beter beschikbaar zal worden.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt een meerderheid van de bedrijven zich met name zorgen maakt over de grote verschillen die er tussen de verschillende mobiele platforms bestaan als het gaat om de beveiliging. Daarnaast vormt het gebrek aan scheiding tussen bedrijfsmatige en consumenten gerelateerde content en data een punt van zorg.

 

Iets meer dan de helft van de bedrijven maakt zich ongerust over het afdwingen van het beleid voor acceptabel gebruik op mobiele apparaten, zoals bijvoorbeeld URL-filtering en geaccepteerde consumenten apps. Ruim 70% van de ondernemingen ziet het ontbreken van de mogelijkheid om de gegevens op een mobiel apparaat te kunnen beveiligen of te voorkomen dat informatie weglekt als een punt van zorg. Voor de mobiele providers en operators is er volgens Hermans dus werk aan de winkel.

 

Hermans: “Voor mobiele providers en operators betekent de groei van het mobiele dataverkeer dat zij zich moeten gaan onderscheiden om op de lange termijn te kunnen blijven overleven. Naast het leveren van dataverkeer zullen zij veel meer moeten gaan richten op het leveren van consumentspecifieke beveiligingsdiensten. Nu veel consumenten steeds vaker bankieren en winkelen met hun mobiele apparaat, worden identiteitsbeveiliging en de veiligheid van transacties steeds belangrijker.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, (020) 656 7039.

 

Het onderzoek kunt u downloaden via deze pagina.

 

Share this

Share this

Volg KPMG Nederland op Twitter