Nederland

Details

  • Type: Persbericht
  • Datum: 24-6-2014

KPMG: "Bedrijven zien nieuwe 'war for talent' op zich afkomen" 

Persbericht KPMG
Ondernemingen zien een nieuwe strijd ontstaan om het aantrekken en vasthouden van gekwalificeerde werknemers. Als gevolg van het herstel van de economie en de toenemende internationalisering zal de concurrentie op de arbeidsmarkt de komende twee jaar fors toenemen.

Hoewel de bedrijven parallellen zien met het eind van de vorige eeuw, toen tussen ondernemingen een vergelijkbare strijd uitbrak om talentvol personeel, zien zij ook belangrijke verschillen. "Talentvolle jongeren binden zich tegenwoordig minder snel 'voor het leven' aan een werkgever en kijken anders aan tegen de traditionele arbeidsverhoudingen binnen bedrijven", zegt Caroline Visser van KPMG's People & Change Praktijk in Nederland.

 

Visser: "In de praktijk constateer ik dan ook dat één op de vier werknemers in het bedrijfsleven inmiddels een andere, meer flexibele vorm van arbeidsrelatie kent, bijvoorbeeld als ZZP'er of met een tijdelijk contract. Dit aandeel zal in de toekomst alleen maar groeien. Als HR-managers zich al bewust zijn van deze trend, acteren zij in het algemeen nog te weinig op deze veranderingen. Zij zullen hun strategie dan ook drastisch moeten aanpassen. Alleen dan zullen zij in staat zijn om de behoefte aan die nieuwe kennis en kunde in te vullen die vooral als gevolg van het aantrekken van de economie ontstaan."

 

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim driehonderd HR-managers van ondernemingen blijkt dat 60% van de onderzochte bedrijven vindt dat de uitdagingen waarvoor zij op dit moment staan aanzienlijk anders zijn dan ruim vijftien jaar geleden.

 

Visser: "Dit heeft volgens de bedrijven met name te maken met de huidige generatie werknemers die duidelijk anders aankijken tegen een aantal werkaspecten dan bijvoorbeeld de babyboomers en generatie X, mensen geboren tussen 1945 en 1975. Van de ondernemingen geeft 60% ook aan dat dit generatieverschil de belangrijkste oorzaak is van het feit dat zij te maken hebben met een tekort aan gekwalificeerd personeel."

 

Ruim de helft van de bedrijven ziet daarnaast het herstel van de economie en de grotere behoefte aan personeel die hieruit voortvloeit als belangrijkste oorzaak van de personeelskrapte. Nog eens 40% van de ondernemingen blijkt moeite te hebben met het vinden van geschikte werknemers omdat zij van zich zelf vinden dat zij niet aantrekkelijk genoeg zijn als werkgever. Ook geeft 40% aan dat er een kloof is tussen de kennis en kunde die beschikbaar komt op de arbeidsmarkt vanuit hogescholen/universiteiten en de behoefte van bedrijven.

 

De ondernemingen verwachten dat het vinden van gekwalificeerd personeel de komende twee jaar alleen maar lastiger zal worden door de internationalisering, de toenemende concurrentie met andere bedrijven en het feit dat steeds meer werknemers als gevolg van de aantrekkende economie andere loopbaanverwachtingen hebben en op zoek zullen gaan naar een andere baan.

 

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat een meerderheid van de bedrijven zich bewust is van het feit dat het roer volledig om moet en dat zij het werven en binden van medewerkers op een totaal andere manier moeten aanpakken. Visser: "Ruim 60% van de ondernemingen geeft aan te kiezen voor een 'holistische' benadering waarbij niet langer alleen gekeken wordt naar het invullen van de hogere functies binnen de onderneming, maar naar het behoud van werknemers in de totale organisatie.


De aandacht voor met name de topfuncties is bij veel bedrijven vooral sinds de vorige 'war of talent' ingeburgerd, maar blijkt in de afgelopen jaren nauwelijks tot succes te hebben geleid. Bijna de helft van de bedrijven geeft aan dat een dergelijke focus op de topfuncties ten koste gaat van de noodzakelijke saamhorigheid binnen de organisatie en derhalve een risico vormt voor de onderneming. Het is dan ook een goede zaak dat de onderzochte bedrijven hun strategie voor het aantrekken van gekwalificeerd personeel nieuw leven inblazen. Het eigenaarschap voor de werving en het behoud van talentvolle werknemers ligt hierbij niet langer alleen bij de HR-afdeling, maar bij het (totale) management van de onderneming. Bovendien maak het uitstippelen van een duidelijk carrièrepad voor de werknemer in toenemende mate deel uit van de talentstrategie."

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, (020) 656 7039.

 

Share this

Share this