Nederland

Details

  • Industry: Financial Services, Private Equity
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 17-1-2013

Working with Private Equity Portfolio Companies 

 
Working with Private Equity Portfolio Companies
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

KPMG heeft een onderzoek gedaan naar de relatie tussen private equity fondsen en de bedrijven waarin zij investeren. Voor het onderzoek zijn ruim driehonderd middelgrote bedrijven in Europa onderzocht.


Het gebrek aan bedrijfsspecifieke kennis van de onderneming en managementervaring vormen volgens de onderzochte bedrijven de belangrijkste obstakels in de relatie met het private equity fonds. Hoewel bijna 60% van de ondernemingen de betrokkenheid van de leiding van het fonds als goed tot uitstekend ervaart, vindt een meerderheid van de bedrijven dat de leiding kwaliteiten ontbeert. Zo zegt meer dan 70% van de ondernemingen dat meer managementervaring, ervaring met het leiden van een onderneming en ervaring met de branche het private equity fonds meer inzicht verschaft in de dagelijkse praktijk en meer begrip oplevert voor het management van de onderneming waarin zij investeren.

 

Downloaden of bestellen?
U kunt deze publicatie links downloaden of bestellen via onderstaande button.

 

 

 

Share this

Share this