Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Healthcare
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 10-6-2013

Wie doet het met wie in de zorg? 

Het jaarlijkse overzicht van bestuurlijke samenwerkingen tussen Nederlandse ziekenhuizen

 

Editie 2013

Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Samenwerking tussen ziekenhuizen, het waarom en het hoe, is een onderwerp dat velen bezighoudt, waar veel over vergaderd en gecongresseerd wordt en voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg van groot belang is; een onderwerp dat dus ook van bestuurders – terecht – steeds meer tijd en aandacht vraagt.


Het toegenomen belang hiervan betekent ook dat deze bij tijd en wijle gevoelige discussie gebaat is bij feiten, cijfers en – waar zinnig – ontmythologisering. Wij hopen met deze jaarlijks terugkerende publicatie met name daarin te kunnen voorzien. En dus laten we ook dit jaar weer zien dat de toename van het aantal bestuurlijke fusies in ziekenhuisland betrekkelijk weinig zegt over het aantal locaties waar ziekenhuiszorg in Nederland wordt aangeboden.

 

We laten zien dat in verschillende omstandigheden en verschillende regio’s verschillende oplossingen worden gekozen. En we laten zien hoe in andere landen andere keuzen gemaakt worden, bijvoorbeeld als het gaat om uitbesteding van of samenwerking bij (medisch) ondersteunende diensten. Aan dit laatste onderwerp besteden we in deze rapportage bijzondere aandacht.


Nederlandse ziekenhuizen blijken nog altijd tamelijk terughoudend in wat wij de sourcing-beslissing inzake (medisch) ondersteunende diensten noemen: de vraag of je iets beter zelf kunt doen, of je het beter door een ander kunt laten doen of dat je er beter in kunt samenwerken, lijkt nauwelijks op de agenda van ziekenhuisbestuurders te staan. OIndertussen zijn er tal van buitenlandse ervaringen die suggereren dat hier grote voordelen te behalen zijn.


De observaties en conclusies in deze rapportage zijn voor een groot deel gebaseerd op openbare bronnen en ervaringen in onze audit-, belasting- en adviespraktijk. Daarnaast zijn de resultaten van een enquête onder ziekenhuisbestuurders verwerkt. Zonder hun medewerking en de bereidheid van enkelen van hen om in interviews nog eens dieper op de zaken in te gaan, zou deze rapportage niet mogelijk zijn geweest.

 

 

Share this

Share this