Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Government
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 22-2-2013

Walking the fiscal tightrope 

A framework for fiscal sustainability in government
Walking the fiscal tightrope
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Terwijl de wereld nog steeds worstelt met financiële onrust en staatsschulden, werkt de mondiale financiële gemeenschap actief aan versterking van de mechanismes die tot betere internationale samenwerking moeten leiden.

 

Hierbij lopen een aantal internationale en multilaterale groeperingen en instanties voorop, zoals het Basel Committee, de Financial Stability Board, het G20 Mutual Assessment Process en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die zich in toenemende mate richten op de hervorming van het internationale monetaire systeem om sterke en duurzame groei en verbeterde economische resultaten voor alle naties te realiseren.

 

Maar deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen – of zou niet alleen moeten liggen – bij deze grotere, mondiale financiële groeperingen. Het bouwen aan betere internationale en regionale instituten is juist afhankelijk van het vermogen van individuele regeringen om hun eigen financiële duurzaamheid te creëren.

 

Om meer inzicht te krijgen in de invloed van staatsschulden en fiscaal beleid op de wereldeconomie heeft KPMG in 19 van de G20-landen onderzocht hoe de inrichting van hun fiscale beleid zich hield in de context van budgettaire en economische cycli en cycli tussen generaties.

 

Hiervoor hebben we gegevens verzameld uit het System of National Accounts (SNA) en de Government Financial Statistics (GFS) voor de algemene overheidssector.

 

Share this

Share this