Nederland

Details

  • Service: Advisory, Risk Consulting, Forensic
  • Datum: 19-10-2011

Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen 

Waarom gaan oprechte en gewetensvolle medewerkers soms toch over de schreef? Waardoor ontsporen integere en intelligente bestuurders? Wat zorgt ervoor dat welwillende organisaties ineens hun klanten, werknemers en aandeelhouders om de tuin leiden?

Deze vragen worden behandeld in het boek 'Waarom goede mensen soms verkeerde dingen doen'. Aan de hand van wetenschappelijke experimenten en aansprekende praktijkvoorbeelden beschrijft Muel Kaptein, partner KPMG Forensic & Integrity, waarom goede mensen soms verkeerde dingen doen. Maar ook hoe mensen boven zichzelf kunnen uitstijgen.

 

Het boek laat zien waarom fraudeurs zonnebrillen dragen, een scheve schaats juist goed is, te veel regels tot vlegels leiden en handenwassende collega's verdacht zijn. Eveneens wordt gewaarschuwd voor het continue en sluipende gevaar van DSB, ofwel de doof-, stom- en blindheid voor ethisch onzuivere acties en keuzes.  

 

Als oplossing hiervoor introduceert Muel het 'tjellen'. Deze eigen vertaling van 'challenge' gaat om het uitdagen van elkaar en om het bevragen van veronderstellingen, standpunten en werkwijzen; open, constructief en prikkelend - zowel op de werkvloer, in de bestuurskamer als buiten de organisatie.

 

Het boekwerk is bestemd voor bestuurders, managers en staffunctionarissen die gedrag en cultuur binnen de organisatie beter willen begrijpen en sturen.

 

Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel; meer informatie kunt u vinden op de site van de uitgever.