Nederland

Details

  • Service: Advisory, Management Consulting, Business Effectiveness
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 24-7-2013

Vier factoren om effectief sturing te geven aan Lean denken en werken 

 
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Er is al veel geschreven over Lean in de sfeer van een set van verbeterinstrumenten en tools om processen continu en systematisch te verbeteren.

 

In eerdere publicaties hebben wij hier ook aandacht aan besteed: zoals ons artikel over het Lean-gedachtegoed van Toyota en de instrumenten die gebruikt worden om verspillingen te reduceren, variatie terug te dringen en overbelasting van mensen en middelen te voorkomen.

 

Het ultieme doel dat veel organisaties nastreven bij Lean-transformaties echter, is het bereiken van een cultuur van continue verbetering. In dit artikel geven wij handen en voeten aan de rol die het management hierin kan spelen. Dit doen we aan de hand van vier factoren die helpen om sturing te geven aan een Lean cultuur.

 

Share this

Share this