Nederland

Details

  • Type: KPMG informatie
  • Datum: 11-7-2013

Verwachtingenkaart 

 
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

“Wat verwachten belanghebbenden van KPMG?” Met die centrale vraagstelling zijn wij in de afgelopen maanden het gesprek aangegaan met interne en externe stakeholders.


De uiteenlopende antwoorden zijn in samenwerking met De Argumentenfabriek verwerkt in een zogeheten ‘Verwachtingenkaart’. Wij willen mede op basis van de uitkomsten die stakeholder-gesprekken voortzetten en ook voor onszelf formuleren hoe om te gaan met deze verwachtingen.

 

Share this

Share this