Nederland

Details

  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 12-6-2012

Tweede editie opleiding in- en verkoop curatieve GGZ nieuwe stijl wederom een groot succes! 

 

De beste prijs/kwaliteitsverhouding in de zorg, daar is het allemaal om te doen. Partijen aan de onderhandelingstafel in de curatieve GGZ willen dat de kwaliteit van de zorg verbetert en dat er een goede prijs tot stand komt. Maar de onderhandelingen zijn er niet makkelijker op geworden: waar zorginkopers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten vroeger vooral letten op de economische effecten van de gemaakte afspraken dient er nu ook rekening gehouden te worden met een actief kwaliteitsbeleid van deze partijen en het gebruik van indicatoren om uitkomsten van zorg inzichtelijk te maken.


Op 19 & 20 maart en 16 & 17 april organiseerde KPMG Plexus een 4 daagse opleiding om de mensen aan de onderhandelingstafel voor te bereiden op dit nieuwe gesprek. Een unieke gelegenheid waarbij inkopers en verkopers van GGZ zorg bijeen zaten om gezamenlijk hun ervaringen te delen en kennis op te doen die direct toegepast kan worden tijdens de onderhandelingen.

Iedere opleidingsdag kwam een ander thema aan bod. De thema’s werden toegelicht door verschillende sprekers die

hun naam inmiddels hebben gevestigd. Zo waren er presentaties over onder meer de geschiedenis en fundamenten van prestatiebekostiging, strategie van verzekeraars en aanbieders, inzet van benchmarking, concentratie & spreiding in de ggz, en het afsluiten van meerjarenafspraken tussen aanbieders en verzekeraars. Ook werden er gedurende de opleiding verschillende casussen en oefeningen gepresenteerd die de deelnemers uitdaagden de opgedane kennis meteen in de praktijk te brengen.

De cursus werd afgesloten met een paneldebat, waarin Ronald Luijk (zorgverzekeraars Nederland) en Paul van Rooij (GGZ Nederland) zitting namen. De deelnemers legden dit duo stellingen voor als “Zonder prikkels van de zorgverzekeraar is er geen motivatie vanuit de aanbieder om aantoonbaar toegevoegde waarde te leveren” en “Geef zorgverzekeraars de vrije hand in 20% van hun totale budget”. Dit resulteerde in een interessante discussie waarbij alle inzichten rondom de 4 thema’s nogmaals samenvattend de revue passeerden.

 

 

Meer informatie
Voor vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met Joost Kruytzer, partner KPMG Plexus en sectorleider GGZ, (020) 656 4359 of per e-mail.