Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Healthcare
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 17-7-2013

Toepassing van de mededingingswet in de zorgsector 

KPMG Plexus en Van Doorne Advocaten hebben in opdracht van KNMG onderzoek gedaan naar de effecten van de toepassing van de Mededingingswet in de zorgsector, naar aanleiding van de daarover gaande discussie in het zorgveld.
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

In het rapport analyseren we een aantal casus waarbij samenwerking tussen zorgaanbieders en de daarmee gepaard gaande mededingingsaspecten geanalyseerd worden. Concreet onderzoeken we of de publieke belangen (kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg) gebaat zijn met de huidige toepassing van de Mededingingswet in de zorg.

 

Op basis van ons casus onderzoek blijkt dat de toepassing van de Mededingingswet geen negatief effect lijkt te hebben op de publieke belangen en in sommige gevallen een positief effect. We sluiten het rapport af met een aantal conclusies en aanbevelingen gericht op zowel zorgaanbieders, zorgverzekeraars als beleidsmakers.

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David Ikkersheim, associate director KPMG Plexus, (020) 301 0800 of per e-mail.

 

Share this

Share this