Nederland

Details

  • Service: Advisory, Risk Consulting, Sustainability
  • Type: Business en sector issue, Onderzoeksrapport
  • Datum: 9-12-2013

The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013 

Wereldwijd opererende bedrijven geven nauwelijks inzicht in de mogelijke risico’s van maatschappelijke invloeden, zoals grondstoffenschaarste en klimaatverandering, op het uiteindelijke resultaat van de onderneming.
The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Hoewel de bedrijven de risico’s van dit soort maatschappelijke factoren in het algemeen onderkennen, geeft een beperkt aantal bedrijven inzicht in de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor de financiële waarde van de onderneming.

 

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder de tweehonderdvijftig grootste ondernemingen ter wereld naar de mate waarin deze bedrijven in hun duurzaamheidverslag inzicht geven in de invloed van maatschappelijk veranderingen op de bedrijfsvoering en de mogelijke risico’s die zij daarmee lopen.

 

Van de onderzochte bedrijven geeft één op de vijf bedrijven geen enkel inzicht in de risico’s die dit soort maatschappelijke veranderingen met zich meebrengen. Ruim de helft van de ondernemingen geeft aan vooral risico’s te zien voor de reputatie van de onderneming.

 

Share this

Share this