Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Healthcare
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 13-5-2013

The Dutch Health System Reform: Creating Value 

Sinds de introductie van het nieuwe zorgstelsel in 2006 is de efficiency toegenomen, de kwaliteit verbeterd, de wachttijd verkort, maar zijn de totale kosten fors gestegen doordat het aantal behandelingen bij de specialist is toegenomen.

David Ikkersheim, associate director bij KPMG Plexus, toont in zijn promotieonderzoek voor het eerst aan dat ziekenhuizen die bloot staan aan veel concurrentie beter presteren volgens patiënten; de patiëntervaringen in deze ziekenhuizen zijn beter. Verder blijkt uit zijn onderzoek dat ziekenhuizen die gedwongen werden de ervaringen van patiënten over hun prestaties online te zetten, zichzelf sneller verbeteren dan ziekenhuizen die deze ervaringen niet openbaar maken.


Ikkersheim onderzocht ook wat toekomstige strategieën moeten zijn om de zorg betaalbaar te houden en de kwaliteit te verbeteren. Hieruit blijkt dat in de toekomst twee zaken essentieel zijn. Ten eerste het openbaar maken van vergelijkbare uitkomsten van zorg, bijvoorbeeld de overlevingscijfers bij kanker en dit waar nodig afdwingen door zorgverzekeraars en de overheid. Ten tweede het anders inrichten van het ziekenhuislandschap: meer gespecialiseerde centra die via hogere volumes (meer patiënten per jaar) topkwaliteit van zorg efficiënter leveren. Dit betekent niet automatisch fuseren van instellingen maar vooral het opbouwen van een specialiteit per ziekenhuis.


Ikkersheim: "De stelselwijziging heeft veel goeds gebracht, maar de kosten moeten onder controle komen. Door in te zetten op gespecialiseerde ziekenhuizen die hun uitkomsten openbaar maken aan patiënten en zorgverzekeraars, moet het mogelijk zijn om de kostenstijging van ziekenhuizen in lijn te brengen met de groei van de economie. Het blijkt dat goede zorg meestal ook goedkope zorg is omdat complicaties erg kostbaar zijn."

 

In onderstaand filmpje geeft David Ikkersheim een toelichting op het proefschrift.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David Ikkersheim, associate director 

 (020) 656 4354

 David Ikkersheim 

 

Als u het proefschrift in digitale vorm wilt ontvangen stuur dan een e-mail.

 

Share this

Share this