Nederland

Details

  • Service: Advisory, Management Consulting, Business Effectiveness
  • Industry: Industrial Markets, Diversified Industrials, Consumer Markets
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 3-12-2012

Supply Chain Agility: Managing Change 

A study of supply chain maturity
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

De schommelende consumentenvraag in combinatie met de economische onzekerheid en het steeds vaker voorkomen van natuurrampen dwingt veel ondernemingen ertoe hun productieprocessen ingrijpend te herzien.

 

Om de toenemende volatiliteit in de vraag naar producten het hoofd te kunnen bieden, besluiten steeds meer bedrijven over te gaan tot het afslanken van het productieproces. Dat betekent dat het logistieke proces geoptimaliseerd wordt, waardoor een snellere doorlooptijd ontstaat, dat de productiviteit wordt verbeterd, minder fouten worden gemaakt en een aanzienlijke kostenreductie wordt gerealiseerd.

 

Hoewel ingrijpende veranderingen nodig zijn om tegemoet te kunnen komen aan de gewijzigde consumentenvraag en de huidige economische onzekerheid, is slechts een beperkt aantal bedrijven bezig met een drastische herstructurering van de bedrijfsvoering.

 

Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG naar de mate waarin productiebedrijven omgaan met de gewijzigde consumentenvraag.

 

Share this

Share this