Nederland

Details

  • Service: Advisory
  • Type: White paper
  • Datum: 27-6-2011

Sturen met gevoel 

Een pleidooi voor meer intuïtie in de bestuurskamer
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Krijgt intuïtie in de bestuurskamer de plaats die het verdient? En hoe kan de kracht van intuïtie optimaal worden benut? We zijn gesprekken aangegaan met mensen uit verschillende maatschappelijke geledingen om te toetsen of het beeld – onvoldoende ruimte voor intuïtie in de bestuurskamer – klopt en welke mogelijkheden er zijn om daarin verandering aan te brengen. Geïnterviewden zijn onder andere: Gerrit Zalm, Ap Dijksterhuis (hoogleraar Psychologie van het Onbewuste), Dan Ariely (auteur van o.a. 'Predictably Irrational'), Ronald Plasterk en Yves Gijrath (oprichter Miljonair Fair).

 

De aanleiding voor dit paper ligt in ons eigen beeld dat de ratio een dominante plaats heeft gekregen in de wijze waarop bestuurders binnen bedrijfsleven en overheid komen tot belangrijke beslissingen. Alleen een besluit dat rationeel valt te onderbouwen, lijkt in de huidige tijd te worden geaccepteerd. Dat heeft waarschijnlijk veel te maken met een cultuur van angst en indekgedrag die – onbedoeld – is ontstaan als gevolg van wet- en regelgeving die is gericht op een goede interne beheersing en beter risicomanagement. Binnen een dergelijke cultuur is besluitvorming op basis van intuïtie erg lastig en dat zet mogelijk de kwaliteit van de besluiten onder druk. Als dat werkelijk zo is, is dat een zorgelijke ontwikkeling. Om die reden vinden we het belangrijk om dit thema nader onder de loep te nemen en er aandacht voor te vragen.

 

Deze publicatie is de eerste stap en kan bestuurders, commissarissen en managers inspireren. Het geeft algemene inzichten over intuïtie, somt de hoofdlijnen op die we hebben verkregen uit de interviews en geeft tips op het gebied van framing en het inrichten van een goed besluitvormingsproces.

 

Downloaden of bestellen?

U kunt deze publicatie links downloaden of bestellen via onderstaande button.