Nederland

Details

  • Service: Advisory, Risk Consulting
  • Industry: Financial Services, Banking & Leasing
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 4-10-2012

Stapeling Regelgeving 

Een onderzoek naar de effecten van de toename en stapeling van regelgeving op de Nederlandse bancaire dienstverlening.
Stapeling Regelgeving
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

In opdracht van VNO-NCW heeft KPMG de effecten van de stapeling van regelgeving op de Nederlandse bancaire dienstverlening geanalyseerd.

 

Uit het onderzoek naar de effecten van 38 maatregelen volgt dat de bancaire sector wordt geconfronteerd met regelgeving, die ieder aspect van het bancaire bedrijf raakt:

 

  • Zo zal de bank substantieel meer kapitaal moeten aanhouden, terwijl juist de financiering via de kapitaalmarkt onder druk staat.
  • Ook zullen de banken geconfronteerd worden met hogere financieringskosten en een lager resultaat uit overige dienstverlening.
  • Als gevolg van alle nieuwe wetgeving ontstaat een structurele toename van rapportage gerelateerde werkzaamheden, resulterend in meer druk op de bestaande organisatie.
  • De maatregelen leggen een groot beslag op de capaciteit van een bank om regelgeving te kunnen absorberen.

 

Uit de analyse blijkt dat het gezamenlijke effect van deze maatregelen er toe leidt dat Nederlandse banken zonder aanpassingen in de aangeboden bancaire dienstverlening en het bankbedrijf niet kunnen voldoen aan de per 2015 gestelde wettelijke en/of door de markt verlangde (minimum)vereisten.

 

The English version of this publication can be found on this page.

 

Share this

Share this