Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Healthcare
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 12-7-2013

Something to teach, something to learn 

Global perspectives on healthcare
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Vandaag de dag ervaren zorgsystemen over de hele wereld snelle en dramatische veranderingen in hun strijd om te gaan met vergrijzing, technologische vooruitgang, stijgende verwachtingen en kosten.

 

Praktische antwoorden op moeilijke vragen zijn nodig. Met dit in gedachten bracht de Global Healthcare praktijk van KPMG 40 bestuurders en medici, van toonaangevende organisaties in de gezondheidszorg uit 22 landen, samen voor een conferentie in oktober 2012 om hun inzichten, ideeën en visies te delen. Ondanks de verschillen tussen hun nationale systemen, vonden de afgevaardigden opvallende overeenkomsten in de manier waarop betalers en aanbieders hun strategieën herdefiniëren en nieuwe benaderingen ontwikkelen.

 

De deelnemers waren het erover eens dat individuen, organisaties, systemen en landen allemaal iets van elkaar kunnen leren. In het bijzonder identificeerden de afgevaardigden vijf belangrijke trends in het hervormen van de zorg:

  • Betalers - overheden, publiekrechtelijke organen of verzekeraars – worden steeds meer 'activist payers' door te focussen op waarde, selectiever te contracteren en de zorg meer te richten op preventie.
  • Aanbieders moeten hun strategie en aanpak heroverwegen aangezien duidelijk wordt dat grote transformaties niet langer kunnen worden uitgesteld. Sommige ziekenhuizen hebben de mogelijkheid om zichzelf te transformeren tot 'zorgsystemen', die nieuwe vormen van uitgebreide en geïntegreerde zorg bieden en meer risico en verantwoordelijkheid nemen op het gebied van de uitkomsten voor betalers. Anderen moeten eveneens radicaal hun bedrijfsmodellen opnieuw vormgeven.
  • Er is een dringende noodzaak om patiënten op nieuwe manieren te betrekken bij de zorg zodat ze actieve partners worden in plaats van passieve ontvangers. Dit vraagt om nieuwe systemen en manieren van werken - zoals een arts het uitdrukte: medici moeten hun rol veranderen van 'God to guide’. 
  • De opkomst van de 'high-growth zorgsystemen' in Azië, Afrika en Zuid-Amerika veranderen de wereldwijde vooruitzichten. Niet gehinderd door de traditionele gezondheidszorg doctrines, innoveren ze snel.
  • Duurzame verandering en hogere waarde worden in toenemende mate gezien als een direct gevolg van de nieuwe benaderingen van integratie. Uit onderzoek onder de afgevaardigden bleek dat 90 procent van de betalers, aanbieders en professionals vindt dat integratie leidt tot een beter resultaat voor patiënten, terwijl driekwart ervan overtuigd was dat het de kosten zou reduceren.

 

De afgevaardigden deelden een zekere ongerustheid over de duurzaamheid van hun zorgstelsels en de bestaande zorg- en bedrijfsmodellen op lange termijn, maar zijn ervan overtuigd dat aan deze uitdagingen kan worden voldaan.

Een centrale paradox
Het rapport gaat in op de belangrijkste problemen waarmee veel zorgsystemen geconfronteerd worden, evenals de mogelijkheden voor organisaties om nieuwe modellen en mogelijkheden te benutten. Het benadrukt echter ook een centrale paradox.

Terwijl bijna alle afgevaardigden matige of grote veranderingen in het businessmodel verwachten binnen de komende vijf jaar, was er een consensus dat te veel systemen zich nog steeds gedragen alsof deze wijzigingen alleen invloed zijn op anderen. Ze zijn gericht op kleine transities in plaats van de grote transformaties die nodig zijn om de toekomstige uitdagingen aan te pakken.

Het maken van de eerste stap langs een nieuw pad vereist lef en leiderschap. Dit rapport is een oproep voor een dergelijke reis van leiderschap.
Uiteindelijk moeten de leiders en hun organisaties leren zich te richten op de patiëntwaarde en uitkomsten.

In het verleden zijn veel zorgsystemen gevoed en gedreven door ‘supply-induced demand’ in plaats van zich te concentreren op de uitkomsten - wat de patiënten echt nodig hebben en willen. Dergelijke perverse prikkels kunnen niet een cultuurverandering, of de implementatie van best practices, bewerkstelligen.

De verschuiving van het evenwicht van volume naar waarde zal niet makkelijk zijn. Verandering is moeilijk, riskant en pijnlijk. Aanbieders zullen steun nodig hebben omdat zij de dupe worden van systemen die stroomlijnen en integreren.

Sterk leiderschap zal ook nodig zijn om de focus te verschuiven van korte termijn doelen naar lange termijn ambities. De beste leiders verminderen de complexiteit, zonder de grootste uitdagingen opzij te zetten. Zij kijken verder dan procesmatige doelen en geven hun organisatie en medewerkers de ruimte om te innoveren en te experimenteren op weg naar het creëren van nieuwe modellen van zorg. 

 

Share this

Share this