Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Healthcare
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 20-9-2013

Sociale wijkteams in ontwikkeling 

Inrichting, aansturing en bekostiging
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Gemeenten en zorgaanbieders staan samen voor de opgave een nieuw stelsel van maatschappelijke ondersteuning te bouwen. De Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wmo geven gemeenten meer verantwoordelijkheden met minder financiële middelen. Tegelijkertijd hebben gemeenten de ambitie de kwaliteit van ondersteuning en zorg te verhogen. Dat vraagt om een omslag, waarbij sociale wijkteams een belangrijke rol kunnen spelen.


Veel gemeenten in het land doen hier inmiddels ervaring mee op. KPMG Plexus ondersteunde een vijftal van deze gemeenten (Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad) om hun ideeën en ervaringen op papier te zetten, resulterend in een visie op de inrichting, aansturing en bekostiging van sociale wijkteams. Deze notitie is in samenwerking met de TransitieBureaus Wmo en Jeugd en de VNG gepubliceerd.

Een belangrijk doel van deze notitie is dat andere gemeenten het wiel niet geheel opnieuw hoeven uit te vinden, maar bij hun eigen invulling kunnen bouwen op de kennis elders in het land. Daarmee biedt de notitie ook interessante inzichten voor andere partijen, zoals zorgaanbieders, landelijke beleidsmakers en verzekeraars.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze notitie of wilt u meer weten rondom inrichtingskeuzes, sturing en bekostiging binnen het sociale domein, neem dan contact op met Karina Kuperus, partner KPMG Plexus, (070) 338 2110 of per e-mail of met Sanneke de Smit, manager KPMG Plexus, (020) 656 4351 of per e-mail.

 

Share this

Share this