Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Building & Construction
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 8-10-2013

Ready for the next Big Wave? 

Global Construction Survey 2013
Global Construction Survey 2013
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Uit dit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 160 bestuurders in de bouw blijkt dat 70% van de ondernemingen voor toekomstige groei aangewezen is op de overheid.

 

De wereldwijde economische groei, de verstedelijking en de toename van de wereldbevolking in met name landen, zoals China, India en Brazilië, vormen volgens de onderzochte bedrijven in veel mindere mate een drijfveer voor toekomstige groei.

 

Share this

Share this