Nederland

Details

  • Service: Advisory, Risk Consulting, IT Risk Consulting
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 11-2-2013

Praktijkgids 4 

Service Organisatie Control-rapport, ISAE 3402
Praktijkgids 4
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

De strategische keuze om een deel van de bedrijfsprocessen door een gespecialiseerde dienstverlener te laten uitvoeren is een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Het management van de uitbestedende organisatie blijft echter verantwoordelijk voor het geheel, dus ook voor de onderdelen die zijn uitbesteed.

 

Deze constatering geeft het toepassingsgebied aan van deze praktijkgids over Service Organisatie Control-rapporten met betrekking tot beheersingsmaatregelen gericht op de financiële verslaglegging. De praktijkgids is de vierde van een in 2007 gestarte reeks van publicaties over de totstandkoming en het gebruik van assurancerapporten.

 

English edition
The English version of this publication can be found on this page.

 

Share this

Share this