Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Healthcare
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 12-6-2013

Populatiebekostiging: waarom, wat en hoe? 

Populatiebekostiging staat in de belangstelling. In landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië worden grote stappen gezet om van het betalen van ‘volume’ te komen tot het betalen van ‘waarde’; of anders gezegd: om van ‘inputfinanciering’ te komen tot ‘outcome’ financiering.
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Ook in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II speelt ‘populatiegebonden bekostiging’ een belangrijke rol. Hierin is afgesproken dat de basisspoedzorg (SEH/HAP) bekostigd zal worden door middel van populatiegebonden bekostiging, inclusief ‘afspraken voor aanvullende beloning met zorgverzekeraars’.

 

De verpleegkundige zorg thuis en de wijkverpleging verschuiven van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en zullen daar ook vallen ‘onder hetzelfde systeem van populatiegebonden bekostiging als de huisartsenzorg’.

 

Tegelijk verkennen ook gemeenten in hoeverre populatiebekostiging toepasbaar is in het sociale domein waarvoor zij de inkoop gaan verzorgen. Maar wat is populatiebekostiging eigenlijk?

 

In deze publicatie beschrijven we wat populatiebekostiging is, werken we de voor- en nadelen van populatiebekostiging uit en maken we concreet wat de introductie van populatiebekostiging kan betekenen in de praktijk. Ook bespreken we een aantal essentiële randvoorwaarden.

 

De hier uitgewerkte principes gelden voor de volle breedte van de cure, de care en het sociale domein. Populatiebekostiging, mits goed ingevoerd, biedt grote kansen; half ingevoerd zou het wel eens een middel kunnen zijn dat erger is dan de kwaal.

 

Share this

Share this