Nederland

Oproep aan maatschappelijk betrokkenen 

KPMG gelooft dat we de hypegiaphobia van ons af kunnen schudden en ruimte kunnen geven aan vertrouwen en nemen van verantwoordelijkheid.

Deze ontwikkeling kan alleen in gang worden gezet als alle betrokkenen erachter staan. Partijen houden elkaar nu soms in een wurggreep. We doen dan ook nadrukkelijk een oproep aan bestuurders en commissarissen, toezichthouders, politici en accountants om samen een nieuwe richting in te slaan. We roepen hen op samen meer ruimte te creëren voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

 

Lees verder over hoe dat eruit zou kunnen zien voor:

 

Bestuurders en commissarissen

  • Bestuurders en commissarissen laten met goed leiderschap zien dat ze vanuit hun eigen kracht opereren en het ondernemerschap laten prevaleren. Niet vanuit wetgeving, maar vanuit hun eigen strategie en passend in de ontwikkelingsfase van de organisatie, ontwikkelen zij een stelsel van maatregelen om 'in control' te zijn. Ze leggen daarover helder verantwoording af en winnen daarmee het vertrouwen van hun stakeholders. Ze laten zich geen schrik aanjagen door wet- en regelgeving, omdat ze weten dat angst een slechte raadgever is en bovendien schadelijk voor de creativiteit.

 

Toezichthouders

  • Toezichthouders volgen bedrijven en accountants niet naar de letter, maar naar de geest van de wet. Ze stellen het doel van de wetgeving centraal en stimuleren dat de wet materieel wordt gerespecteerd. Als wetten en regels de ruimte bieden voor interpretatie, kunnen toezichthouders daartoe ook ruimte bieden aan bestuurders, commissarissen en accountants.

 

Politici

  • Politici durven de maatschappelijke roep om maatregelen na een incident te weerstaan als daar gegronde reden voor is. Ze kiezen een duidelijke beleidslijn en houden daar ook aan vast als de media bovenop een issue duiken. Daarmee doorbreken ze de spiraal van verdere juridisering.

 

Accountants

  • Accountants stellen de principes van wet- en regelgeving voorop en volgen, waar dat mogelijk is, deze wet- en regelgeving met meer judgement. Wetten en regels, zoals IFRS, bieden de ruimte tot maatwerk. Accountants kunnen meer autoriteit laten zien op het gebied van externe verslaggeving. Ze kunnen hun expertise aanwenden om de informatiewaarde van de jaarrekening te verhogen. Bovendien kunnen zij het thema meer topdown benaderen: het bestuur van een onderneming maakt keuzes ten aanzien van de risico's die men neemt. Deze keuzes zijn leidend bij het nemen van maatregelen om die risico's te beheersen, ook voor de accountant.