Nederland

Details

  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 29-4-2013

Opinie Wim Bartels, partner KPMG Sustainability, op Integrated Reporting 

“Alles van waarde is weerloos”, dichtte Lucebert. Toch proberen we sinds jaar en dag de waarde van een bedrijf (en een land) alleen te bepalen met de parameters van geld en groei. Steeds meer groeit het besef dat dit niet de énige variabelen zijn die het lange termijn succes van een bedrijf bepalen.

Nederlandse multinationals als Philips, Akzo Nobel en DSM lopen wereldwijd voorop als missionarissen van het nieuwe denken waarin ook niet-financiële data in beeld komen. We moeten aan duurzaamheid een prijs verbinden om de integrale waarde van ondernemingen te bepalen, verkondigde voormalig TNT-baas Peter Bakker namens de World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) recent. Ook IASB-topman Hans Hogervorst is een prominente Nederlandse opinieleider in dit debat.

 

Duurzaamheid moet je doen. Maar je moet er ook helder over kunnen vertellen. De Europese Commissie lanceerde deze week nieuwe regelgeving waardoor grote Europese ondernemingen vanaf 2016 verplicht worden om te rapporteren over hun sociale en milieu-impact. Het beleid, de resultaten van dat beleid en de risico’s ervan moeten een plek krijgen in het jaarverslag. Daarmee wordt een enorme stap vooruit gezet met zogeheten ‘integrale verslaggeving’, waarin alle aspecten die voor de waardebepaling van een bedrijf van belang zijn in beeld komen. De Commissie schat dat nu nog maar tien procent van de Europese ondernemingen aan de nieuwe norm voldoet. Dat biedt voor de BV Nederland de kans om de koppositie te nemen; van onze 500 grootste bedrijven rapporteert bijna de helft al over deze aspecten – omdat we de waarde ervan zien.

 

Europa staat niet alleen. Gelijktijdig met de Commissie heeft de International Integrated Reporting Council het concept raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving uitgebracht. Dit initiatief betekent dat bedrijven op een geïntegreerde wijze de kapitaalmarkt gaan informeren over waardecreatie in de brede zin van het woord en voor de lange-termijn. Dit raamwerk heeft eveneens een oranje tintje; van de 85 deelnemers bedrijven die meewerkten aan de pilot waarop het nieuwe model werd gebouwd, kwamen er maar liefst twaalf uit ons land.


Met een meer holistische en geïntegreerde visie op wat van duurzame waarde is voor een bedrijf kan Nederland zich tot gidsland ontwikkelen. Juist nu we midden in economisch zwaar weer staan, is het van groot belang om een koers te kiezen die met meer coördinaten rekening houdt dan financieel gewin. Natuurlijk blijven financiële indicatoren een belangrijke thermometer om de gezondheid van een bedrijf te bepalen. Maar als de jaarrekening van een onderneming een facade blijkt te zijn waarachter slecht management, ascociaal werknemersbeleid en een niet-duurzame bedrijfsvoering verscholen gaan, dan worden aandeelhouders en andere stakeholders op het verkeerde been gezet.

 

De initiatieven van de Europese Commissie en de IIRC zullen voor de meeste Europese bedrijven betekenen dat ze uit de startblokken moeten komen. Veel Nederlandse bedrijven zijn al eerder aan de wedstrijd begonnen. Van groei naar welzijn. Met deze voorsprong kan Nederland zich aan de wereld tonen zoals we dat het liefste zien, als koopman én dominee.

Wim Bartels is partner van KPMG en actief op het gebied van geïntegreerde verslaggeving. Een verkorte versie van deze opiniebijdrage is op 29 april gepubliceerd in Het Financieele Dagblad.

 

Share this

Share this