Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Healthcare
  • Type: Business en sector issue, Onderzoeksrapport
  • Datum: 22-3-2013

Onderzoek meerwaarde en kostenflexibiliteit algemeen ondersteunende diensten 

Rapportage bevindingen zorgsector
Onderzoek meerwaarde en kostenflexibiliteit algemeen ondersteunende diensten
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

De discussie over de kosten van algemeen ondersteunende diensten bij zorginstellingen is van alle tijden. Nu meer dan ooit gestuurd moet worden op kostenbeheersing en -reductie kosten, ligt het voor de hand om het mes te zetten in de overhead. Vaak wordt gekozen voor de kaasschaaf of zelfs de botte bijl.

 

In onze visie is het juist nu belangrijk om vooraf een stevige discussie over de meerwaarde van de ondersteunende diensten voor het primair proces te hebben. En over de kostenflexibiliteit van de ondersteuning. Anders wordt mogelijk op de verkeerde plek of juist niet diep genoeg gesneden. KPMG Plexus deed onderzoek naar de ervaren meerwaarde en kostenflexibiliteit en bundelde de uitkomsten in deze publicatie. Via een online enquête hebben wij bestuurders en managers van zorginstellingen gevraagd naar hun oordeel over en visie op de kwaliteit en kosten van de eigen ondersteunende diensten.

 

Uit dit onderzoek blijkt, onder andere, dat de organisatievorm van ondersteunende diensten in 2013 flink op de schop gaat. De centrale dienst wordt in geruild voor interne shared service centra en samenwerkingen met derden. Daarnaast krijgen vrijwel alle ondersteunende diensten te maken met kostenreductie- en kwaliteitsverbeterprogramma’s. Daarmee moeten de kosten van de ondersteuning 5-10% worden teruggebracht.

 

Share this

Share this