Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Healthcare
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 8-10-2012

Onderzoek Excess growth 

 
Onderzoek Excess growth
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

De zorgkosten stijgen in Nederland en de meeste Westerse landen al jaren relatief harder dan het nationaal inkomen. Gegeven dat het grootste deel van de zorguitgaven collectief gefinancierd wordt, betekent dit een oplopende collectieve uitgavenquote of verdringing van andere uitgaven op de begroting. Demografie en BBP-ontwikkeling verklaren de uitgavengroei maar gedeeltelijk; eerder onderzoek laat zien dat "beleid" een aanzienlijk deel van de kostenontwikkelingen verklaart.

 

Het ministerie van VWS wil beter begrijpen welk beleid tot kostengroei leidt, aan de hand van een analyse van de groei van de zorgkosten in de periode 2000-2010. Subvragen daarbij zijn wat de belangrijkste subonderdelen van kostengroei zijn over deze periode; waar de effecten van beleid neerslaan en hoe hierop geïntervenieerd kan worden (dat wil zeggen: hoe beleid kan worden ingezet om eventuele ongewenste of automatische groei af te remmen).

 

Share this

Share this