Nederland

Details

  • Industry: Financial Services, Insurance & Pensions
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 19-8-2013

New on the Horizon: Insurance contracts 

A new world for insurance
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

De IASB publiceerde onlangs haar voorgenomen re-exposure draft voor verzekeringscontracten, met als doel een grote stap te maken naar de implementatie van een generiek wereldwijd rapportageraamwerk voor verzekeraars.

 

De voorstellen zijn van toepassing op alle verzekeringscontracten, inclusief bepaalde financiële garantiecontracten, en financiële instrumenten met een discretionair winstdelingselement, uitgegeven door verzekeraars.

 

In deze publicatie geven we op hoofdlijnen weer wat de voorstellen omvatten en wat onze visie hierop is. De re-exposure draft introduceert een aangepast waarderingsmodel, hetgeen, in onze optiek, in beperkte mate de zorgen rondom de volatiliteit in de winst- en verliesrekening adresseert.

 

Daarnaast introduceert de re-exposure draft een nieuwe benadering voor de presentatie van resultaten, die de weergave van de financiële performance, specifiek voor levensverzekeraars, significant beïnvloedt. Het is een technisch complexe standaard en als gevolg daarvan hebben de voorstellen materiële impact op een verzekeraar, in het bijzonder het asset-liability management en de (toekomstige) besluiten over productontwikkeling, producteigenschappen en prijsvorming. De gevolgen van de vereisten in voornoemde wet- en regelgeving zullen voor Nederlandse verzekeraars merkbaar zijn in het kapitaal management.

 

Verder heeft de nieuwe regelgeving impact op data ontsluitingen en het bewaren van benodigde en vereiste data maken systeem upgrades noodzakelijk. Tevens zal een toenemende vraag naar resources en additionele training ontstaan. De uiterste datum voor het indienen van commentaar bij de IASB is 25 oktober aanstaande. De FASB verwacht op korte termijn haar eigen exposure draft beschikbaar te stellen.

 

Share this

Share this