Nederland

Details

  • Datum: 20-11-2013

Meer informatie

Lees hier meer over de potentie van samenwerking tussen startups en grote ondernemingen.

New Horizons 

De potentie van samenwerking tussen startups en grote ondernemingen
New Horizons
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Wie om zich heen kijkt, ziet dat de wereld van vandaag niet meer de wereld van gisteren is. En de wereld van morgen zal opnieuw anders zijn. De uitdaging voor bedrijven is om nieuwe ontwikkelingen vroegtijdig te herkennen, te anticiperen op nieuwe trends en de organisatie wendbaar te houden binnen het veranderende landschap. Meer dan ooit speelt innovatie een sleutelrol. Want juist innoverend vermogen is een belangrijke waarborg voor de continuïteit en concurrentiekracht van ondernemingen.

 

In dit speelveld vervullen startups een steeds belangrijkere rol. Zij vormen een grote bron van creativiteit, inspiratie, waardecreatie, en daarmee innovatie. Het is onze overtuiging dat startups en grote ondernemingen veel voor elkaar kunnen betekenen. De potentie van samenwerking tussen beide partijen is groot. KPMG ziet voor zichzelf een rol weggelegd om beide werelden dichter bij elkaar te brengen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat dit kan bijdragen aan een verbetering van de economische en financiële positie van bedrijven en, op een hoger abstractieniveau, van de Nederlandse economie.

 

In dit rapport presenteren wij de resultaten van het onderzoek naar de huidige (on)mogelijkheden van partnerships tussen startups en grote ondernemingen. Zien zij zelf het belang in van samenwerking? Weten zij elkaar te vinden? Wat zijn eventuele barrières om tot samenwerking te komen? En welke spelregels zijn van belang om de wederzijdse interesse in elkaar om te zetten in een vruchtbare samenwerking?

 

Wij hopen dat de inzichten, die wij in dit rapport presenteren, inspireren, discussie uitlokken, bijdragen aan reflectie, maar bovenal een aanzet geven tot verdergaande open innovatie en co-creatie en het versterken van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

 

 

Share this

Share this