Nederland

Details

  • Industry: Financial Services, Insurance & Pensions
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 8-1-2013

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars 

Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2012

 

De Monitoring Commissie heeft KPMG onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop verzekeraars rapporteren over de toepassing van de Governance Principes, waarbij gebruik is gemaakt van door verzekeraars ingevulde vragenlijsten en een check op de jaarverslagen. De commissie heeft in dat onderzoek onder andere onderscheid gemaakt tussen de groep Wft-verzekeraars en een groep kleinere FOV-leden. De rapportage, die is aangeboden aan de minister van Financiën en de drie koepels van verzekeraars (Verbond, ZN en FOV), is de eerste uitgebreide rapportage die de commissie uitbrengt.

De eerste groep met daarin 97 respondenten bevat onder andere de leden van het Verbond en de ZN en de grotere leden van de FOV. Deze groep realiseerde in 2011 een bruto premievolume van EUR 78,2 mrd op de Nederlandse markt. Uit het onderzoek naar de naleving blijkt dat, gemeten naar premievolume, 71% van de markt die deze groep bestrijkt, de Governance Principes voor 80-100% toepassen. Als daarbij de groep wordt gevoegd die aangeeft de principes in de toekomst toe te zullen passen, is dat 99,8%. Kanttekening die de commissie wil plaatsen bij deze positieve bevindingen is dat het consumentenvertrouwen momenteel nog erg broos is. 
De commissie pleit er daarom voor om de Code en de onafhankelijke monitoring voort te zetten en daarmee een signaal af te geven aan consumenten en stakeholders dat het de sector menens is. Ook moeten verzekeraars het nut van de Code meer uitdragen en daarover het debat aangaan met de samenleving. Het ligt op de weg van verzekeraars zelf om ook consumenten te overtuigen van de positieve ontwikkelingen die de commissie heeft gesignaleerd. De Code is inmiddels op veel punten door wetgeving ingehaald. De commissie geeft aan dat dit ondervangen kan worden door een verandering- en vernieuwingsslag te maken die de bepalingen van de Code veel meer laat richten op gedrag en cultuur en daarnaast op zaken als deskundigheid en compliance.

Het rapport kunt u vinden op de website van de Monitoring Commissie.

 

Share this

Share this