Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Healthcare
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 23-10-2012

Meten van zorguitkomsten 

De heilige graal binnen handbereik
Meten van zorguitkomsten
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

In de afgelopen jaren is in Nederland hard gewerkt aan het transparant maken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Medio 2012 is het een goed moment om de balans op te maken: waar staat Nederland, en wat zijn de volgende logische stappen om te zetten? Welke lessen zijn geleerd, en welke uitdagingen hebben partijen – professionals, patiënten, verzekeraars, aanbieders en overheid – de komende jaren met elkaar te beslechten?

 

Deze publicatie beschrijft de geleerde lessen van de afgelopen jaren en laat zien wat er is bereikt. Bovendien wordt duidelijk welke stappen nog genomen moeten worden om de 'heilige graal' (inzicht in de waarde van de geleverde zorg) te bereiken.

 

Share this

Share this