Nederland

Details

  • Service: Advisory, Corporate Finance
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 8-8-2014

M&A Predictor 

August 2014
M&A Predictor
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Het aantrekken van de economie en de grote financiële reserves die bedrijven in de afgelopen tijd wereldwijd hebben opgebouwd stuwt het aantal fusies en overnames. Vooral in Europa zorgt het toegenomen vertrouwen voor het aantrekken van de fusie- en overnamemarkt.

 

Vergeleken met de laatste zes maanden van vorig jaar is de waarde van de aangekondigde fusies en overnames in het eerste halfjaar van 2014 wereldwijd met ruim 25% gestegen. Ondanks deze forse toename was het aantal transacties dat in de eerste zes maanden van 2014 succesvol werd afgerond nagenoeg gelijk als in de tweede helft van vorig jaar. Vooral bedrijven in India timmeren stevig aan de weg als het gaat om fusies en overnames. In de eerste zes maanden van dit jaar kondigden bedrijven in India 10% meer fusies en overnames aan.

 

Uit internationaal onderzoek dat KPMG iedere zes maanden verricht onder duizend beursgenoteerde bedrijven blijkt dat vooral bij bedrijven in Europa het vertrouwen groot is. Hoewel de geprognosticeerde koers-winst-verhoudingen op basis van de verwachte winst bij deze bedrijven in de afgelopen zes maanden met niet meer dan 1% steeg, komt de jaarlijkse toename uit op zo’n 24%, de grootste stijging in welke regio in de wereld dan ook. In Japan daalde de verwachte PE-ratio in de eerste zes maanden van dit jaar zelfs met 11%, waarmee de winst in de tweede helft van vorig jaar zo goed als teniet werd gedaan.

 

Share this

Share this