Nederland

Details

  • Industry: Financial Services, Investment Management & Real Estate
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 21-12-2012

Last Boarding Call 

An overview of the alternative industry’s preparedness for AIFMD
voorkant publicatie
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Voor het derde opeenvolgende jaar heeft KPMG wereldwijd een onderzoek uitgevoerd onder vermogensbeheerders om vast te stellen hoe zij aankijken tegen de AIFMD richtlijn en in welke mate zij hierop zijn voorbereid.

 

KPMG licht in dit rapport toe waarom vermogensbeheerders haast moeten maken met de voorbereiding op de richtlijn en benadrukt dat verder uitstel een significante negatieve uitwerking kan hebben op hun bedrijfsvoering, hun fondsenwervende activiteiten en de winstgevendheid op de lange termijn.

 

De volgende onderwerpen komen in detail aan bod:

  • De mate waarin de sector is voorbereid
  • De invloed van niet naleving op het vermogen van AIFMs om fondsen te werven
  • De potentiële effecten op de bedrijfsvoering van AIFMs
  • De implicaties op het business model van AIFMs
 

Share this

Share this