Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Healthcare
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 18-6-2012

Kwaliteit van Nederlandse zorg kan beter wanneer patiënt bereid is verder te reizen 

Optimaal aantal zorgaanbieders voor borstkanker bepaald op basis van wetenschappelijke literatuur.

De kwaliteit van borstkankerzorg in Nederland is goed in vergelijking met andere (West-Europese) landen. Toch laten best practices, zoals het MD Andersson Cancer Center of het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, zien dat het altijd beter kan. Wanneer deze instellingen gevraagd wordt hoe het komt dat zij zulke goede resultaten hebben, antwoorden zij vaak dat ze veel expertise hebben opgebouwd door specialisatie en een groot aantal patiënten per jaar te behandelen.

In de Nederlandse ziekenhuiszorg is het gebruikelijk dat ieder ziekenhuis bijna elke behandeling aanbied. Hierdoor is vrijwel elke vorm van zorg voor iedereen nabij. Een keerzijde hiervan is dat er veel ziekenhuizen zijn die maar een relatief klein aantal patiënten per jaar behandelen. Dit is uit kwaliteitsoogpunt niet altijd gewenst. Daarom worden nu door ziekenhuizen en zorgverzekeraars de eerste stappen gezet naar specialisatie en concentratie van (ingewikkelde) behandelingen. Het is echter nog niet duidelijk op hoeveel locaties een bepaalde behandeling moet worden aangeboden om een optimale balans te krijgen tussen enerzijds voldoende expertise van zorgverleners en aan de andere kant goed bereikbare zorg.

Wij hebben voor het eerst op basis van wetenschappelijke literatuur in kaart gebracht op hoeveel plaatsen in Nederland borstkankerzorg aangeboden moet worden om optimale waarde te bieden aan de patiënt. Deze nieuwe methode die wij hierbij gebruiken maakt het mogelijk om kwaliteit van zorg en reistijd tegen elkaar af te wegen. Deze afweging verschilt per aandoening. Voor borstkankerzorg laat dit onderzoek zien dat er nog grote verschillen zijn tussen het ideale scenario en de huidige inrichting van het Nederlandse ziekenhuislandschap. Om tot best practice niveau te komen zou de zorg voor borstkankerpatiënten in 15 tot 44 ziekenhuizen moeten worden aangeboden.

Lees hier het volledige artikel ( 311 kB), verschenen in Health Policy, april 2012.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David Ikkersheim, (020) 656 4354 of per e-mail.