Nederland

Details

  • Industry: Financial Services, Insurance & Pensions
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 15-5-2013

Insurance risk and capital transformation 

Moving beyond compliance to value-enhancing performance
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Risicomanagement is een kerntaak van verzekeraars, het bedrijf draait immers om het overnemen van risico’s van polishouders. Mede door recente wetgeving heeft “Risk” de laatste jaren ook organisatorisch een eigen plek gekregen, veelal onder aanvoering van de Chief Risk Officer (CRO).

 

Deze Risk-functie is complex en omvat zowel culturele en beleidsmatige aspecten, als ook een zware kwantitatieve, modelmatige component. De toegevoegde waarde van de Risk-functie is daarmee ook niet altijd direct meetbaar en helder voor de business, terwijl Risk uiteindelijk ten dienste van de bedrijfsvoering moet staan.

 

In deze publicatie geeft KPMG aan op welke vlakken de Risk-functie zich verder kan profileren en waarde kan toevoegen voor de business.

 

Share this

Share this