Nederland

Details

  • Service: Advisory, Management Consulting
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 10-7-2013

HR as a driver for organizational innovation 

A unique opportunity
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Het leidt geen twijfel onder bestuurders dat innovatie van vitaal belang is om concurrerend te zijn en succes op lange termijn te waarborgen.

 

In tegenstelling tot de heersende perceptie, wordt dit succes niet hoofdzakelijk bepaald door investeringen op het gebied van R&D, maar vooral door de mate van focus op mensen en human capital. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de HR functie.

 

Deze publicatie gaat in op de cultuurverandering die nodig is om innovatie een onderdeel te laten worden van de manier van denken en werken op alle niveaus.

 

Share this

Share this