Nederland

Details

  • Service: Advisory, Transactions & Restructuring
  • Industry: Financial Services, Banking & Leasing
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 14-3-2013

Global Debt Sales 

Third edition
Global Debt Sales
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

De herschikking van de internationale leningenmarkt die moet leiden tot de noodzakelijke balansverlichting in de Europese financiële sector blijft vooralsnog uit.

 

Met uitzondering van landen als Spanje, Ierland en het Verenigd Koninkrijk is de schaal waarop dit soort leningen wordt verhandeld in de meeste Europese landen nog beperkt. Er is echter licht aan de horizon. Nu de meeste banken hun leningen niet of maar mondjesmaat afbouwen en toch aan de Basel 3 vereisten willen voldoen, is er weinig ruimte voor nieuwe productie. Het gevolg hiervan is dat zij, mede gezien de stagnerende economie, te maken krijgen met een toename (in aantal en relatief) van het aantal slechte, 'non-performing' leningen.

 

Banken zullen in toenemende mate geneigd zijn deze portefeuilles van de hand te doen omdat zij te zwaar op de balans drukken. Daarnaast zien we aan de vraagkant een flink groeiend aantal partijen, zowel binnen als buiten Europa, die dit soort leningen willen kopen. Ook verwachten we dat de interesse van strategisch partijen, zoals verzekeraars, voor goed presterende leningen de komende tijd zal gaan toenemen.

 

Het onderzoeksrapport 'Global Debt Sales' geeft inzicht in de markt voor leningportefeuilles en de mate waarin dit soort portefeuilles op dit moment wereldwijd worden verhandeld.

 

De management summary kunt u hiernaast downloaden. Of bekijk de uitgebreide analyse van 28 landen, verdeeld per regio.

 

Share this

Share this