Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Government
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 12-2-2014

Gepast toezicht op zelfstandige bestuursorganen 

Uitkomsten enquête
Gepast toezicht op zelfstandige bestuursorganen
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

De publicatie betreft een geanonimiseerde selectie van de uitkomsten uit de enquête ‘Gepast toezicht op zelfstandige bestuursorganen’.

 

Deze publicatie geeft inzicht in de wijze waarop leden van toezichthoudende organen binnen ZBO’s heden ten dage invulling geven aan en denken over hun toezichtsfunctie, onderverdeeld naar vier hoofd-thema‘s:

 

  • Raad van Toezicht versus Departementaal Toezicht;
  • opzet van het toezichtorgaan (kaders, rollen, verantwoordelijkheden);
  • werking van het toezichtorgaan (invulling rol en wijze van verantwoording); 
  • persoonlijke overwegingen.

 

Downloaden of bestellen?

U kunt deze publicatie links downloaden of bestellen via onderstaande button.

 

 

Share this

Share this