Nederland

Details

  • Industry: International Markets, High Growth Markets
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 21-2-2013

Future-proofing business in the GCC 

Opportunities for sustainable growth
Future-proofing business in the GCC
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Bevolkingsgroei, waterschaarste, klimaatverandering en andere 'megaforces' resulteren in complexe vraagstukken voor overheden en bedrijven wereldwijd.

 

Bij bestuurders groeit het inzicht dat het traditionele kortetermijndenken een onvoldoende basis is voor de continuïteit van de organisatie. Een langetermijnvisie is noodzakelijk. Het bedrijfsleven in de Golfstaten is hierop geen uitzondering. Naast risico's die specifiek te maken hebben met de unieke economische, geografische en politieke situatie, is aanpassing nodig om nieuwe kansen te verzilveren.

 

Deze publicatie geeft antwoord op de vragen:

 

  • Wat is de invloed van de zogeheten 'megaforces' op het bedrijfsleven in de Golfstaten?
  • Welke veranderingen zijn er in de beleidsomgeving?
  • Hoe reageren bedrijven?
  • Wat zouden de prioriteiten moeten zijn voor bestuurders en overheden?
 

Share this

Share this