Nederland

Details

  • Service: Advisory, Risk Consulting
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 21-5-2013

Expectations of Risk Management Outpacing Capabilities 

It's Time For Action
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

KPMG heeft internationaal onderzoek verricht onder ruim duizend bestuurders van internationaal opererende ondernemingen naar het risicomanagement bij deze ondernemingen.

 

Uit het onderzoek blijkt dat het risicomanagement bij grote, internationaal opererende ondernemingen geen gelijke tred houdt met de complexiteit en onzekerheid waarmee de bedrijven op dit moment geconfronteerd worden.

 

Door de stagnerende economieën in veel landen, de toegenomen concurrentie en de strengere regelgeving hebben steeds meer ondernemingen moeite de risico’s die als gevolg hiervan ontstaan, te beheersen. Hoewel een meerderheid van de ondernemingen aangeeft dat risicomanagement van essentieel belang is voor het voortbestaan van de ondernemingen, handelen de bedrijven daar in beperkte mate naar. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Paul Brouwers.

 

 

 (040) 250 2325

 Peter Paul Brouwers

 

Share this

Share this