Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Healthcare
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 30-11-2012

Contracting value 

Shifting paradigms
Contracting value: Shifting paradigms
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Hoe zou een zorgstelsel dat gebaseerd is op waarde er uitzien? Hoe kunnen verzekeraars of overheden betere gezondheidsresultaten belonen in plaats van slechts te betalen voor input?

 

In dit rapport worden de oorzaken van suboptimale gezondheidszorg onderzocht. Er worden drie kernprincipes geformuleerd die samen een duidelijk pad uitstippelen naar zorgstelsels die waarde opleveren.

 

Dit rapport verschilt van eerder onderzoek op dit gebied, omdat hierin heel concreet wordt gemaakt hoe het gewenste resultaat kan worden bereikt. Alle partijen die een rol spelen in de zorg (overheid, verzekeraars of zorgverleners) zouden dit rapport moeten lezen. Het is een doorbraak in de manier waarop zorg kan worden gecontracteerd en geleverd.