Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Education, Government, Others, Housing Associations
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 4-11-2011

Buiten de lijntjes kleuren 

Hoe de publieke sector inspeelt op een nieuwe wereld

 

De publieke sector staat de komende jaren voor majeure uitdagingen. Door de aanhoudende economische tegenwind zijn simpele ombuigingen niet langer afdoende om de rijksbegroting sluitend te maken en zijn historische taakstellingen onontkoombaar. 

  

Tegelijkertijd staat de overheid voor de uitdaging om haar sectoren toekomstbestendig te maken. In veel gevallen is een status quo geen optie en moet er ingegrepen worden. Deze situatie doet zich onder meer voor in de zorgsector en voor woningcorporaties. In andere sectoren, zoals defensie, zal de nadruk veel meer dienen te liggen op een nieuwe denken werkwijze om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

 

Bestellen
U kunt deze publicatie bestellen via onderstaande button.

 

 

 

Share this

Share this