Nederland

Details

  • Industry: Others, Funding Agencies
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 26-11-2012

Bouwen aan geloofwaardigheid met beter jaarverslag 

 
voorkant publicatie
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Burgers stellen zich kritisch op ten opzichte van bedrijfsleven, overheid en NGO’s en hebben steeds meer mogelijkheden om hun beleid en prestaties onder het vergrootglas te leggen. Eventuele misstanden of incidenten vinden razendsnel hun weg via sociale media. Juist daarom is een heldere, op feiten gebaseerde, externe verantwoording essentieel. Niet alleen voor bedrijven en overheid, maar ook voor NGO’s.

 

Uit een verkennende analyse van KPMG van de jaarverslagen van ongeveer 20 NGO’s blijkt dat juist daar nog veel verbetering mogelijk is en dat NGO’s deze conclusie ook onderschrijven. Het is tijd voor een verbetering. Om te werken aan de geloofwaardigheid – en daarmee het bestaansrecht – van de NGO. En om in te spelen op nieuwe eisen van de overheid.

 

Share this

Share this