Nederland

Details

  • Industry: Financial Services, Banking & Leasing
  • Type: Business en sector issue, Onderzoeksrapport
  • Datum: 4-4-2013

Banking systems survey 2012 

Trends report
Banking systems survey 2012
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

De 2012 editie van de KPMG Banking systems survey maakt duidelijk dat de banking sector nog steeds geconfronteerd wordt met de effecten van de economische crisis. De toegenomen eisen vanuit wet- en regelgeving hebben zowel hun weerslag op de dagelijkse operatie als op de IT operatie en de change agenda.

 

Tegelijkertijd zien we dat banken korte- en langetermijn maatregelen nemen om hun kosten te reduceren. Er zijn echter ook banken die met het oog op de toekomst belang hechten aan het investeren in hun applicatielandschap of in nieuwe business modellen. Een heroverweging van het banksystemenlandschap als ook het in ogenschouw nemen van nieuwe technologieën zijn dan ook noodzakelijke elementen bij het bepalen van de juiste strategie voor de toekomst.

 

Het banksystemenonderzoek van KPMG is een terugkerende activiteit gericht op banken die actief zijn op de Nederlandse markt. Bij het onderzoek wordt gekeken naar de IT-organisatie, IT-begrotingen en IT-systemen waarmee op dit moment in Nederland wordt gewerkt. Daarnaast belichten we verschillende innovatieve technologieën en trends.

 

Downloaden of bestellen?

U kunt deze publicatie links downloaden of bestellen via onderstaande button.

 

 

Share this

Share this