Nederland

Details

  • Industry: Financial Services, Insurance & Pensions
  • Type: Business en sector issue, Publicatieserie
  • Datum: 13-1-2014

IFRS Insurance Newsletter 36 

January 2014, Issue 36
IFRS Insurance Newsletter 36
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

In januari 2014 hebben de IASB en FASB terugkoppeling ontvangen op de 2013 exposure drafts.

 

In deze nieuwsbrief treft u een toelichting aan op de aandachtspunten (o.a. verwachte complexiteit, het begrip servicemarge, boekhoudkundige mismatch etc.) geuit door de respondenten en daaruit voortvloeiende activiteiten voor beide Boards.

 

Share this

Share this