Nederland

Details

  • Industry: Financial Services, Banking & Leasing
  • Type: Business en sector issue, Publicatieserie
  • Datum: 10-1-2014

IFRS Banking Newsletter, Q4 2013 

De Bank Statement is de IFRS Banking nieuwsbrief van KPMG, geproduceerd door de International Standards Group en IFRS Banking specialisten binnen het KPMG-netwerk.
IFRS Banking Newsletter, Q4 2013
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Het is een driemaandelijkse publicatie die updates biedt over IFRS-ontwikkelingen die impact hebben op banken. Daarnaast behandelt het boekhoudkundige kwesties en mogelijke boekhoudkundige implicaties van ontwikkelingen in regelgeving die van invloed zijn op de sector.

 

In dit nummer worden de volgende onderwerpen behandeld:

  •  De in november 2013 door de IASB gepubliceerde definitieve bepalingen voor de (algemene) toepassing van hedge accounting onder IFRS 9
  • Tegelijkertijd heeft de IASB de ingangsdatum uit IFRS 9 verwijderd en aangegeven dat deze niet vóór 1 januari 2017 zal zijn.
  • Een update over de voortgang van de IFRS 9 onderdelen ‘Classification & Measurement’ en ‘Expected credit losses’.
  • Ervaringen bij de eerste toepassing in 2013 van IFRS 10 bij banken buiten de EU, waar banken binnen de EU wellicht hun voordeel mee kunnen doen.
  • Mogelijke verslaggevingsimplicaties van de door de ECB aangekondigde Asset Quality Review bij de grootste 130 banken binnen de eurozone.
 

Share this

Share this