Nederland

Details

  • Industry: Financial Services, Banking & Leasing
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 11-4-2014

IFRS Banking Newsletter, Q1 2014 

De Bank Statement is de IFRS Banking nieuwsbrief van KPMG, geproduceerd door de International Standards Group en IFRS Banking specialisten binnen het KPMG-netwerk.
IFRS Banking Newsletter, Q1 2014
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Het is een driemaandelijkse publicatie die updates biedt over IFRS-ontwikkelingen die impact hebben op banken. Daarnaast behandelt het boekhoudkundige kwesties en mogelijke boekhoudkundige implicaties van ontwikkelingen in regelgeving die van invloed zijn op de sector.

 

In dit nummer van KPMG’s internationale IFRS nieuwsbrief voor banken wordt aandacht besteed aan: 

  • De IASB heeft een voorlopig besluit genomen de ingangsdatum van IFRS 9 op 1 januari 2018 vast te stellen;
  • De IASB verwacht het definitieve hoofdstuk expected losses (impairment) en het aangepaste hoofdstuk classification & measurement van IFRS 9 in het tweede kwartaal van 2014 te publiceren;
  • De manier waarop de marktwaarde van derivaten wordt bepaald is aan het veranderen. In deze nieuwsbrief wordt een aantal accounting issues besproken met betrekking tot het opnemen van funding in de waardering;
  • Er is een nieuwe sectie met benchmarks opgenomen. Wij hebben de jaarrekening bekeken van 10 banken die IFRS toepassen om de toelichting te vergelijken van de fair value hierarchie voor financiële instrumenten die worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs;
  • EBA heeft voorstellen gepubliceerd voor de toelichting omtrent het niet ter vrije beschikking staan van activa. Wij gaan in op de mogelijke interactie van deze voorstellen met de toelichtingsvereisten onder IFRS.
 

Share this

Share this