Nederland

Details

 • Industry: Financial Services, Banking & Leasing, Insurance & Pensions, Investment Management & Real Estate
 • Type: Business en sector issue, Publicatieserie
 • Datum: 13-9-2013

Frontiers in Finance, september 2013 

Conduct, culture and change...
Frontiers in Finance, september 2013
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

De afgelopen vijf jaar heeft Frontiers steeds betoogd dat de crisis heeft geleid tot een fundamentele verandering van de wereld waarin de financiële dienstverlening moet opereren. Eén aspect daarvan kan niemand zijn ontgaan. Iedereen in de sector zal beamen dat er enorm veel nieuwe regels zijn ingevoerd, en dat aantal neemt nog steeds toe.

 

Het belangrijkste punt is dat de verwachtingen ten opzichte van de financiële sector fundamenteel zijn veranderd. Dat is het duidelijkst merkbaar bij de politieke kopstukken en toezichthouders maar geldt ook, en dat is het belangrijkst, voor de consument en de samenleving als geheel. Wij zijn ervan overtuigd dat we nu een echte paradigmaverschuiving meemaken.

 

De oude, onbegrensde wereld van risico, rendement(sverbetering) en voortdurende kapitaalgroei is niet meer. In plaats daarvan verwacht men nu steeds meer dat financiële dienstverlening vooral veilig, betrouwbaar en efficiënt is. Er zal zeker ruimte blijven voor creativiteit, initiatief en risico. Maar financiële dienstverleners die niet het wezenlijke karakter erkennen van de verandering die overal om hen heen optreedt, zullen het moeilijk krijgen.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat cultuur de nieuwe fundamentele uitdaging is voor de financiële sector.

 

Dit nummer omvat o.a. de volgende artikelen:

    

   Downloaden of bestellen?
   U kunt het complete magazine links downloaden of bestellen via onderstaande button.

    

   

  Share this

  Share this