Nederland

Details

  • Industry: Financial Services, Banking & Leasing, Insurance & Pensions, Investment Management & Real Estate
  • Type: Business en sector issue, Publicatieserie
  • Datum: 8-5-2013

Frontiers in Finance, april 2013 

Growth in difficult times: Breaking new ground in Asia
Frontiers in Finance, april 2013
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Het is moeilijk om op dit moment een duidelijk oordeel te vormen over het huidige economische klimaat en de impact daarvan op de financiële sector.

 

Elke maand worden statistieken gescand op tekenen van consistente trends, maar het beeld blijft verwarrend. Misschien wordt de 'new normal' wel gewoon gekenmerkt door aanhoudende onzekerheid en onvoorspelbaarheid.

 

Financiële dienstverleners staan voor een dubbele uitdaging. Ze moeten nieuwe business modellen ontwikkelen voor een nieuwe, post-crisis omgeving, maar het blijft onduidelijk hoe deze omgeving eruit zal zien.

 

Tegelijkertijd, echter, moeten ze hun omzet en winstgevendheid verbeteren en moeten ze omgaan met steeds veeleisender - en soms inconsistente - nieuwe regelgevende maatregelen die hen worden opgelegd.

 

Dit nummer van Frontiers in Finance weerspiegelt een aantal aspecten van de zoektocht van de financiële sector naar groei in complexe tijden.

 

Dit nummer omvat de volgende artikelen (waaronder een artikel over high frequency trading met Age Lindenbergh en Rob Voster):


Downloaden of bestellen?
U kunt het complete magazine links downloaden of bestellen via onderstaande button.

 


 

 

Share this

Share this