Nederland

Trust Rules 

Uitgangspunten voor een betere balans tussen regels en vertrouwen

Betere balans tussen regels en vertrouwen, daar vraagt de maatschappij om. Dat betekent niet dat we ervoor pleiten dat wetten en regels afgeschaft worden. Maar meer ruimte voor vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid is wenselijk. KPMG Nederland ontwikkelde daarom Trust Rules: 9 uitgangspunten om dit te helpen realiseren binnen uw organisatie.

Betere balans tussen regels en vertrouwen

Dat organisaties ernaar streven steeds meer 'in control' te zijn, zorgt voor duidelijkere taken en verantwoordelijkheden. Keerzijde is dat risicobeheersing soms grote offers vergt. Ook kunnen we ons afvragen of de hoge investeringen in risicobeheersing daadwerkelijk leiden tot een lager risicoprofiel en of risicobeheersing haar doel niet voorbijschiet. Denk aan ongewenste effecten als verminderde ondernemingszin, toenemende juridisering, een angstcultuur en potentiële aantasting van de concurrentiepositie. In de visie van KPMG zijn organisaties daarom gebaat bij een betere balans tussen regels en vertrouwen.

 

9 Trust Rules met leiderschap als sleutelelement
KPMG signaleerde deze ontwikkeling in de praktijk. Samen met een aantal maatschappelijk betrokkenen startten we in 2008 het Thought Leadershipprogramma Trust Rules, op zoek naar een betere balans tussen regels en vertrouwen. Uit onze casestudies, de gesprekken die we hebben gevoerd en bijeenkomsten waaraan we hebben deelgenomen blijken de succesfactoren om meer ruimte voor vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid te creëren elkaar flink te overlappen:  leiderschap blijkt essentieel om de uitdaging met succes aan te gaan. Niet voor niets komt dit element terug in alle 9 Trust Rules.

 

 

Lees meer over:

 

 

Meer informatie?

Meer informatie?
  Philip Wallage

     

     

     

    Muel Kaptein

     

     (020) 656 7899

     Muel Kaptein

     

     

     

    Edo Roos Lindgreen

     

      (020) 656 8023

     Edo Roos Lindgreen

     

    Sturen met gevoel    Krijgt intuïtie in de bestuurskamer de plaats die het verdient? En hoe kan de kracht van intuïtie optimaal worden benut? Deze publicatie is de eerste stap en kan bestuurders, commissarissen en managers inspireren.

    Waarom goede mensen soms verkeerde dingen doen

    Waarom gaan oprechte en gewetensvolle medewerkers soms toch over de schreef? Waardoor ontsporen integere en intelligente bestuurders? Muel Kaptein, partner Forensic & Integrity, behandelt deze vragen in het boek 'Waarom goede mensen soms verkeerde dingen doen'.