Nederland

Werken aan integriteit 

Forensic

 

Betrouwbaarheid. Voor elke organisatie is dat een kernwaarde. Fraude en onethisch gedrag moet je daarom in de kiem smoren. Repressief, maar vooral ook preventief. De forensisch accountants en integriteitspecialisten van KPMG hebben hiervoor een integrale aanpak.

Forensisch onderzoek: onregelmatigheden detecteren
Is er vermoeden van fraude? Of vraagt een toezichthouder om extra informatie? Dan zit daar vaak een grootschalig onderzoek aan vast, gekoppeld aan een grondige analyse van digitale gegevens om onregelmatigheden te reconstrueren. KPMG weet hier raad mee. We hebben uitgebreide kennis van de nieuwste forensische IT-technieken en ruime ervaring met feiten- en fraudeonderzoeken. De informatie stellen we veilig en analyseren we zodat de opdrachtgever met een gerust hart de juiste maatregel kan nemen.

 

Forensic Technology
KPMG koppelt specialistische kennis van de nieuwste forensische data-analyse, e-discovery en computer forensics methoden aan een uitgebreide ervaring met feiten- en fraudeonderzoeken, om u op innovatieve en efficiënte wijze in een geïnformeerde positie te brengen.

 

Soft-controls en Fraud-Risk Management
KPMG kan u ondersteunen Soft-controls te implementeren binnen uw organisatie en/of de aanwezigheid van de kwaliteit van Soft-controls te meten. Daarnaast beschikt KPMG over een uitgebreide ervaring op het gebied van fraud-risk management, waarbij KPMG u helpt om preventieve maatregelen te implementeren en verbeteren.

 

Anti-Bribery & Corruption services
Als uw organisatie wereldwijd zaken doet, is er een reële kans dat uw organisatie in aanraking komt met omkoping en corruptie. Dit leidt steeds vaker tot onderzoeken door opsporingsinstanties, hoge boetes en aanzienlijke reputatieschade. KPMG kan u ondersteunen in het ontwikkelen en implementeren van de noodzakelijke preventieve maatregelen. Ook bij de uitvoering van onderzoek kunnen wij hulp bieden om de aard en de omvang van de corruptie of omkoping te bepalen. 
 

Integriteitmanagement: integer gedrag stimuleren
Fraude en onethisch gedrag wil je voor zijn. En herhaling moet je op zijn minst voorkomen. Vandaar dat KPMG na forensisch onderzoek graag advies uitbrengt om processen aan te scherpen. Maar met verscherpte maatregelen alleen ben je er niet. KPMG helpt daarom ook het gedrag van organisaties te sturen. We hebben een complete set praktische en wetenschappelijk beproefde instrumenten om integriteit van leidinggevenden en medewerkers tastbaar en meetbaar te maken.

 

Counterfeit Risk Services
Counterfeit Risk Services biedt u de mogelijkheid om uw merk te beveiligen met hoogwaardige preventieve namaakbestrijdingtechnieken en dit te koppelen aan het verkrijgen van marktinformatie die u inzicht geeft in het (koop)gedrag van uw klanten.

Contact

Contact

Jack de Raad, partner


 (020) 656 7774

 Jack de Raad

Feature image

Gerben Schreurs, partner

 

 (020) 656 8866

 Gerben Schreurs

 Content Editor Web Part

Kiezen voor duurzaam

KPMG helpt met verslaglegging van en sturing op duurzaamheid.