Nederland

Koersen naar continuïteit en rendementsverbetering  

Globalisering, consolidatie bij autoconcerns en toeleveranciers, een verzadigde wereldmarkt, China als groeimarkt voor productie en afzet, de Monti-regelgeving - de automotivebranche beweegt zich in een landschap met ingrijpende en uitdagende veranderingen.

De relatie tussen fabrikant, importeur en dealer staat in een nieuw daglicht. De marges binnen de bedrijfsvoering zijn vaak een punt van zorg. Marktpartijen moeten nieuwe keuzes maken omtrent vestigingenbeleid, expansie, multi-branding, diversificatie en businesspartners. Hoe gaan marktpartijen om met branchevreemde toetreders? Met fusies en overnames? Keuzes brengen vaak grote consequenties op het gebied van financiering met zich mee. En dat in een tijd waarin rendementsbehoud cruciaal is voor de continuïteit.

 

Gebundelde expertise en focus op uw situatie
Het maken van strategische of operationele keuzes vereist ondernemerschap. Maar ook een diepgaande kennis van markt en regelgeving. KPMG kan u daarbij in de volle breedte ondersteunen. In de segmentgroep Automotive hebben wij onze branchekennis gebundeld met expertise op het gebied van Audit, Tax en Advisory. Met een focus op uw situatie werken wij aan pasklare oplossingen voor actuele uitdagingen, zoals vitale bedrijfsvraagstukken of issues rond risicomanagement, compliance, bedrijfsovernames en corporate governance. Wij helpen u bij het zoeken naar oplossingen op het gebied van rendementsgroei, diversificatie, bedrijfsovername, opvolgingsproblematiek en wet- en regelgeving. Met een heldere visie op de sector en een praktijkgerichte mentaliteit. Onze professionals kennen de issues, de markt, de onderlinge verhoudingen, de bedreigingen én de kansen voor ondernemers en bestuurders!

 

Onze toegevoegde waarde:

  • Rendementsmanagement
  • Advisering bij wet- en regelgeving
  • Financial management

 

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Wij wisselen graag van gedachten met u over de mogelijkheden tot rendementsverbetering en de te volgen strategie. 

Contact

Haijo Kampinga

Loek Kramer, sectorleider

 

 (030) 658 2405
 Loek Kramer

 

Share this

Share this

Audit & Advisory Services

 


 

Risk Consulting

 

Transactions & Restructuring

 

KPMG Nederland werkt voor een grote verscheidenheid aan cliënten. Van beursgenoteerde multinationals en familiebedrijven tot overheid en andere non-profit-organisaties.